G til indhold

Magerne og deres magi

Magerne er magi brugere, de bruger næsten al deres tid på at studere og lære at styre magien og dens ord. Evnen til at forme magien er ikke en arvelig egenskab, den er nærmere en tilfældighed. Det er kun elverne og menneskene der besidder denne form for magi. Der findes dog andre former for magikræfter. De er skænket af guderne til deres præster eller fra ånderne til deres shamaner og til sidst til dværgepræsternes runer. Men magerne er de eneste der råder over en selvstændig magi. Magerne har ingen bestemt gud. Men tilbeder ofte Zelkor. Magerne kan ikke bære rustning eller våben. Magien er magerens primære våben. Dog er staven magerens symbol og våben. Langt de fleste er udmærkede stavkæmpere. Magernes andet symbol er kåberne. De har ofte en farve som indgår i det navn de påtager sig. For nogle magere betyder farven på deres kåber derfor meget. Der findes ligeledes at utal af magiske symboler og skrifttegn, som er vigtige for magerne. De varierer dog meget mellem de forskellige ordner og fra mager til mager. Det er sjældent, at magerne ude i landet er ledere. De fungerer ofte som rådgivere for ledere og diverse råd. De besidder stor boglig viden og alle magere kan læse og skrive mindst et sprog.
 
Magien er delt op i 5 cirkler med 7 magi ord i hver cirkel. Dog findes der 7 cirkler. Det er disse ord der skaber magien. Derfor betragtes tallene 5 og 7 som de magiske tal. Derimellem ligger tallet 6 som er den ukendte faktor - Det såkaldte skæbne tal. Det er også navnet på den 6 cirkel, som er den forbudte magi. Den sidste og 7 cirkel er gået tabt for de dødelige og anses for dragemagi. Magere som bruger den forbudte cirkel kaldes nekromantiker og er blevet forledt af guden Loch-karn. De forsøger at overskride de dødeliges grænser og gøre sig til herre over døden, som ellers kun guderne hersker over. De magere der går ad den forbudte magis sti er frygtet, så derfor udfører de deres gerninger i dybest hemmelighed. Lich bliver nekromantikeren den dag han overskrider grænsen til de dødes land. Han vil da ikke kunne skjule sit forehavende og er forhadt og jagtet af alle.
 
Kongeriget og kongens nye magerlov tillader kun 4 ordner. Det er dog helt åbenlyst at der findes utallige magiske sammenslutninger og hemmelige ordner.
 
Magiordene og de 5 magiske cirkler
 
Den forbudte magi
 
Magerloven i Talansar
 
Magiens skabelse
 
Magiens Råd/ Den øverste magis råd
Indtil år 875 var dette rigets øverste organ for mager i kongeriget. Dengang var det Talansars råd for magikere. Det var her de førende magerordner mødes og man sørgede for at magien ikke løb af sporet samt sikrede at nekromanti ikke blev praktiseret. Dengang var det en betydelig magtfaktor i kongeriget. Under Krigen mod Skyggedronningen valgte den øverste magis råd stort set kun, at støtte Seraya skovens elvere i deres defensive krig. Under og efter krigen ville deres leder Frodir den blå ikke sværge troskab over for kongen, men kun overfor kongeriget. Det kom dem dyrt at stå efter krigen. Kongen har frataget dem overherredømmet over magerne i Talansar. De er smidt ud af kongens råd. Det er ingen hemmelighed at kongen siden flere gange direkte har modarbejdet ordnen. Trods dette er det dog i medlemmer stadig klart den største orden indenfor magere. Ordnen medlemmer finder man oftest i baronierne omkring hovedstaden.
 
Magiens råd råder over en beskeden styrke af riddere, som dog er udstyret med magiske våben og rustninger m.m.
  
Leder:
Frodir den blå
 
Medlemmer:
Minark den Grønne - menig medlem
Radga den blå - leder af ridderne og elverven
 
 
Nuránzil ordnen
I år 543 stiftede Kundax Nuranzzill denne orden af lysets magere som ordnen også kaldes. Magerne fra denne orden klæder sig i hvidt og bærer altid en hvid sten synligt fremme. Disse magiske sten skulle eftersigende være rodfæstede i magernes sjæle, og hjælpe, beskytte og vejlede ordenens medlemmer, der møder ondskab, smerte og krig på deres rejser. Ordnens medlemmer kan rejse i tid og rum. Det er en kundskab som de forsøger at holde skjult for andre magere og ordner. Deres hovedkvarter er et magisk tårn, som kan flytte sig fra sted til sted. De er klart mest kendte i den vestlige del af kongeriget. Det er yderst sjældent at man ser magere fra ordnen øst for hovedstaden.
 
Leder:
?
Medlemmer:
Batian den hvide
 
 
Sorteårordnen

Ordnen er stiftet i år 180, af det øverste magis råd. Magerordnens opgave var samling af magerne og kundskaber til bekæmpelse af orkerne. Det år blev siden kun omtalt som det sorte år. Deraf sorteårsordnen. Man skaber mægtige magiske genstande og er stærkt medvirkende til at 10 års krigen vindes.
 
Så mange år efter ligger deres hovedkvarter i den fattige del af byen. De yder et stort velgørende arbejde blandt de fattige og hjemløse i hovedstaden. De er meget afholdte blandt de fattige og svagt stillede borgere i hovedstaden, hvem de ofte støtter og hjælper. De holder også en forholdsvis orden i denne lovløse del af byen. Ordnen tager mange forældreløse børn til sig. De får så en uddannelse indenfor det område hvor de har talent. Dette betyder, at mange dygtige håndværkere i dag tjener ordnen. Særlige talentfulde gives en udannelse i magien. Men også frygtede krigere forlader deres skoler. Altså råder denne magerorden over en styrke af private soldater. Dette er grunden til at ordnen igen er en magtfaktor i riget.
 
Deres tydeligste tegn er den sorte hel cirkel kappe som alle magere af ordnen har på. Denne orden har deres speciale i magiske ritualer, som de ofte benytter til at fremstille magiske genstande eller vækker kraftige besværgelser med. De er ikke som magerne er normalt. De beskæftiger sig med handel og magt.
 
Efter krigen mod Skyggedronningen har ordnen igen haft fremgang. Det skyldes først og fremmest at de kastede sig ud i krigen på kongens side. Modsat magiens råd.
 
I år 879 vælges Therkild den sorte af sorteårsordnen til baron af Felhorst baroniet. Dette betyder at ordnen reelt ejer et baroni. Dette sker til adelens åbenlyse forargelse. Dog ikke baroniet Herrfarne som man er stærkt allieret med.
 
Alt i alt har ordnen 1000 magere i Talansar.
Ordnen råder over 5000-7000 soldater som primært er oplært i hovedstaden.
 
Leder: Bryde den røde
 
Medlemmer:
Therkild den sorte, ærkemager og Baron af Felhorst

Af Therkild den Sortes Hus:
Aieiya den Røde
Sigmar den gule
Olrik den Grønne
Kjertan byvagts kaptajn
 
Udvidet BG Sortearordnen
 
 

Elvernes magerorden (Det hvide træs orden)

I praksis findes elvernes magerorden ikke. De har på ingen måde anerkendt kongens ret til at tvinge dem til at organisere sig i en orden. Dog er de ude af stand til at modsætte sig Kongens lov. Derfor er de tvungen til at bære det magiske brændemærke. Dette ved Kongen udmærket, men alene det faktum, at alle kan se elverne bære den magiske tatovering, viser hans magt til at herske over elverne. Med det lader Kongen sig nøje ind til videre.     
 

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof