G til indhold

Kongeriget Talansar

Dette kongedømme har eksisteret i næsten 900 år. Det består af 14 baronier, som strækker sig over vidtstrakte landområder. Rigets historie er præget af 3 faktorer. Den 1 er, at rigets østgrænse ligger op mod et stort vildnis, som hovedsagligt er beboet af vildorker. Det har ført til flere store krige, nogle har været angreb og forsvar. Mere end en gange har det været tæt på, at riget er gået til grunde. Den 2 er baronierne. De har alt for ofte ligget i intern strid, og det ene tilløb til oprør har aflyst det andet. Baronerne har væltet konger og forsøgt at tilrane sig magt, så ofte, at rigets historie er fyldt op af beretninger om disse hændelser. Den 3 faktor er præsterne og magikerne som har deres egne sammenslutninger og råd. Deres magt i riget er stor. De ligger som baronierne ofte i strid med hinanden og tøver ikke med at inddrage andre i deres stridigheder.
 
Det er menneskene, der sidder på magten i dette rige. Dette faktum har de øvrige racer nogenlunde accepteret. Menneskene lever dog i sameksistens med de andre racer. Deres magt over dem er bygget på deres talmæssige overlegenhed og militære styrke. De øvrige racer havde i sin tid, deres egne konger. Krige og interne problemer var dog skyld i, disse slægtslinier gik tabt. 
 
Imod alle odds har skiftende konger holdt sammen på dette rige. Nogle har været helte og gode konger, medens andre har været det modsatte. Landet ledes af kongen og hans råd. Dette råd består ofte af de ledende baroner og generaler, samt præster og magikere. De sidst nævnte vejleder i sager, som berører guderne og magien. Alle baronier har ret til at opretholde en stående hær. I mange byer er det derfor de lokale herremænds bygarder, der står for lov og orden. Men også andre grupper har mere at skulle sige end andre. Man kan nævne handelslauget. Denne sammenslutning af de største handelsfolk har ofte direkte adgang til magtens folk.
 
I de østlige egne af riget, nærmere bestemt baronierne Fellhorst og Lindis, er det almindeligt at se orker og gobliner, da de oprindeligt kommer fra ødemarken. Orker og gobliner er ikke almindelige i andre egne af riget. Elverne finder man i og omkring deres store skove. Dværgene bor hovedsagelig i bjergene ved rigets sydlige grænse. Men det er ikke ualmindelig at støde på dem rundt omkring i hele kongeriget. Menneskene kan deles op i 3 folkeslag. Den oprindelige Talantiske befolkning. Højlændingene som hovedsagligt bor i det bjergrige baroni Assendum. Og til sidst Thuldingene, som er et indvandrende folkeslag som kommer fra øriget Andolar. 
 
For få år siden blev landet igen invaderet fra den østlige grænse. Denne gang var drivkraften ikke orkerne. Men en ny og ukendt magt som kom fra den anden side af orkernes vildnis. I flere år havde man hørt visken om denne dronning af skyggerne. Men på trods af dette, var riget total uforberedt og på kort tid mistede man enorme landområder. Kongen var død under mystiske omstændigheder og baronierne tøvede med at vælge en ny konge. Men en ny konge viste sig og fik reorganiseret den Talantiske hær og samlet baronierne til fortsat kamp. Det lykkedes på en hængende hår at vinde krigen. Kort efter dør Skygge Dronningen og freden dermed sikret.
 
I Baroniet Felhorst, helt ud mod den østlige grænse, finder man den lille by Ravnsborg. Bebyggelsen er ledet af skiftende borgherrere, nogle korrupte og andre uheldige. Her hersker en form for lov og orden, men en vis lovløshed er nærmest almindelig accepteret. Om Ravnsborg siges det, det er her, de heldige skaber sig en formue og slår sit navn fast. Men også at risikoen er stor og mange dør i forsøget.

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof