G til indhold

Guderne i Talansar

I Talansar tilbeder indbyggerne de mange guder efter behov. De fleste ærer mange af guderne og går til den gud, som nu engang er bedst egnet til at hjælpe dem. Andre vælger at dedikere deres liv til kun en gud og forsøger at efterleve deres foretrukne guds ønsker og fokus. Oftest går de menige folk til præsten, som så sender deres bønner videre til guderne. Det er guder, som nok belønner dem som tilbeder dem, men også guder som straffer. De værdsætter offergaver og taksigelser.
 
Når man dør, bliver ens sjæl vejet på gudernes slynge. Den bestemmer hvor man lander i dødsriget, Altså om ens plads i efterlivet bliver et mareridt eller det modsatte.
 
Sylvia
Hun er gudinde for naturenog frugtbarhe 
Sylvia sørger for at bønderne får en god høst og at bestanden af vildt består. Hun er naturens vogter.
Jægere og bønder ofre i hendes navn for at sikre sig udbytte.
 
 
 
 
 
Zandara  
Hun er livets og lysets gud.
Hendes tilbedere går ikke ind for at slå ihjel, kun når det er for at forhindre massemord eller lignende.
 
 
 
 
 
 
Karne
Han er krigs gud. Gud for kamp og konflikt.
Han værdsætter ydre som indre styrke, udholdenhed, loyalitet og mod
Inden kamp er det normalt, at man henvende sig til Karne for at sikre sig sejren
 
 
 Karnes hellige skrifter
 
 
 
 
Om-karn
Han er smedenes, håndværkets og handlens gud. Ingen våbensmed med respekt for sig selv, laver et sværd uden at bede om Om-karnes velsignelse. Handelsmanden takker for sin velstand. Det er dumt ikke at ofre til Om-karne hvis man bygger et hus eller lignende.
 
 
 
Azur
Han er gud for mod, ære og retfærtighed.
Mange riddere ser Azurs dyder som en rettesnor for deres liv,
og mange dommere søger retferdigheden i Azurs visdom.
 
 
 
 
 
Zelkor
Han er guden for viden og kundskaber.
Zelkor velsigner dem som indsamler viden og spreder den
Mange magere vælger denne gud som deres fortrukne
 
 Zelkors hellige skrifter
 
 
 
 
Naliss`ra
Hun er guden for hemmeligheder, løgn og bedrag.
Naliss´ra er de udstødte og desperates gud.
Tyve, mordere og løgnere søger hendes velsignelse for ikke at blive afsløret.
 
 
 
 
 
 
Gorgonsul
Han er vogter af dødsriget. Gorgonsul sikre at de døde sjæle kommer sikkert til dødsriget og bliver der. En sjælden gang sker det, at han sender en sjæl tilbage til livet, hvis den stadig har ting at udrette. Nogle vælger, at tilbede Gorgonsul for på den måde at sikre sig en god plads i efterlivet.
 
                             Gorgonsuls hellige skrifter
 
 
 
 
Lochkarn
Han er guden for kaos og store omvæltninger.
Lochkarn står for, kaos og katastrofer.
Der er døds straf for at tilbede denne gud i Talansar

 

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof