G til indhold

Øvrig info

Ny rollespiller:

Hvis man ønsker at starte til rollespillet, skal man møde op på Højmosevej 11, torsdag aften klokken 18.00 til spilstart - nye spillere mødes med vores "velkomstteam" ved det blå spejderhus, umiddelbart efter start-brifingen, de første to gange, de er til rollespil.

Lyng Rollespil har lånevåben, som vi stiller til rådighed de 2 første gange. Men man må meget gerne tage sit eget våben og udstyr med.

Lyng Rollespil har nogle forventninger til de børn og unge, der deltager i rollespillet - og nogle af disse retter sig også mod forældrene:

  • Vi har en forventning om, at deltagerbetalingen sker hurtigst muligt. Aktiviteterne i Lyng Rollespili er 100% medlemsfinansierede, så vi er meget afhængige af, at alle bidrager til fællesskabet.
  • Vi forventer, at spillerne efter at havde deltaget i en periode får anskaffet sig et kostume. – ligesom man til fodbold har træningstøj. Kostumet er en vigtig del af spillet, stemningen og rollen.
  • Vi forventer, at man sætter sig ind i regelsættet. Der vil være deltagere, som har brug for hjælp fra forældrene - så tal med barnet om det, der indgår i regelsættet - eller spørg de ældre rollespiller om hjælp.
  • Vi forventer, at man som ny spiller sætter sig ind i rollespillets "Code of Conduct". Spørg, vær nysgerrig og lade dig inspirere af de ældre og erfarne rollespilleres opførsel og måde at spille rollespil på.  
Anden information:

Vi får jævnligt forespørgsler om vi/projektet kan medvirke til børnefødselsdage og andre arrangementer. De frivillige kan fra tid til anden overtales til at medvirke til disse ting. På den måde tilføres rollespillet beskedne midler som det nyder godt af.

Evt. henvendelse kan rettes til: frivilligelyng@mail-online.dk

 
Våben og sikkerhed: 

Det er SL, arrangører eller udpegede folk, der bestemmer om et våben er godkendt eller ikke, også selv om det har været godkendt før. Alle våben skal efterses inden spilstart. Bliver våbnet ikke godkendt, bliver det opbevaret indtil spillet er slut.  
Det er vigtigt at enderne er polstrede. Samt at kernen ikke kan "mærkes" ude i spidsen og de må ikke være for hårde. Kastevåben skal være uden fast kerne og pile må ikke være hjemmelavede.   Våben, der er købt, bliver ikke nødvendigvis godkendt, som f.eks mærket Calimacil.  

Nyttig viden til forældre:  
 
Som forældre kan man pludselig høre udtryk, som man ikke vidste eksisterede i det danske sprog. For at kunne følge med i snakken, er der her et link til en ordbog, som gør dig klogere på, hvad din søn eller datter forsøger at fortælle dig:

Ordbog for forældre - PDF

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof